Voor deze eindspelstudie kun je een eindspel opzetten met

minder dan 6 stukken.

Onder het bord komen na de stelling op gezet te hebben de mogelijkheden

in zetten te voorschijn.