In Memoriam
Hans Smallegange
 
Onlangs werd ik door Martin Verolme op de hoogte gesteld van het overlijden van voormalig lid van de Zwarte Pion Hans Smallegange.
 
Wanneer Hans precies bij de vereniging is gekomen is niet bekend maar hij heeft van 1976 tot en met 1984 de functie van 
secretaris vervuld in het bestuur.
Namens de leden en het bestuur van de Zwarte Pion wens ik zijn vrouw Roos en de familie en vrienden van Hans heel veel 
sterkte toe met dit grote verlies.
 
 
Mark Lagendijk
 
Voorzitter De Zwarte Pion.